ubezpieczenie samochodu

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej-OC (Haftpflichtversicherung) jest obowiązkowe dla wszystkich posiadaczy pojazdów. OC chroni Twój interes majątkowy w przypadku kolizji z udziałem Twojego samochodu i wyrządzenia szkody innym osobom.

Pamiętaj, że umowę ubezpieczenia OC musisz zawrzeć najpóźniej w dniu rejestracji swojego samochodu lub w dniu wygaśnięcia poprzedniej umowy OC.

Proponujemy Ci ubezpieczenia dodatkowe:
- Teilcasco (ubezpieczenie szyb, od kradzieży, złych warunków atmosferycznych, dzikich zwierząt)
- Vollcasco (ubezpieczenie od wandalizmu, nie ważne z czyjej winy jest szkoda, ubezpieczenie pokrywa koszty).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz